27 - 05 - 2019

Wat bij een sportongeval ?

 
Dit formulier omvat 2 delen :
- Deel één is door het "slachtoffer" en gedeeltelijk door de secretaris van de club in te vullen.
- Deel twee is door de geneesheer in te vullen.
 
Nadat het formulier  helemaal ingevuld is, dien je dit te bezorgen aan de verzekeringsmaatschappij.
 
Bewaar zorgvuldig alle rekeningen met betrekking tot de kwetsuur of het ongeval.
 
Nadat de geneesheer een attest van volledig herstel heeft afgeleverd, kan je bij je mutualiteit een "afrekenstaat van een sportongeval" bekomen.
Hierop staan zowel de werkelijke kosten als de terugbetaalde kosten.
Het verschil wordt door de verzekering terugbetaald.

logo respect

gdpr

Facebook Image