08 - 04 - 2020

Lidgelden

Vooraf is het belangrijk te weten dat BKC per lid jaarlijks een bijdrage dient te betalen aan de KBKB, de Koninklijke Belgische Korfbalbond.
 
We kunnen een onderscheid maken tussen spelende leden enerzijds en adherenten anderzijds.
  • Spelende leden
Iedereen die actief deel uitmaakt van een BKC-ploeg.
Om te kunnen korfballen is een medische keuring verplicht, deze dient om de 3 jaar te worden vernieuwd.
  • Adherenten
Zij maken geen deel uit van een ploeg maar zijn wel officiëel lid van de KBKB. Zij kunnen dus functies (bv. begeleiden jeugd) uitoefenen.
 
 
Groep Leeftijd Lidgeld Opmerking
U8 °2009 - 2010 - 2011 80€ 
Ze spelen geen competitie, wel spelgelegenheid
+ 10 euro T-shirt
U10  °2007 - 2008 80€ 
Ze spelen geen competitie, wel spelgelegenheid
+ 10 euro T-shirt
U12  °2005 - 2006 80€ 
U16

°2001 - 2002 - 2003 - 2004

80€
U19 °1998 - 1999 - 2000
80€
Senioren 16+ 80€
Recreoren 18+  80€
Recreanten 18++  80€
Adherenten 18+  20€  Via je mutualiteit kan je dit bedrag integraal terugkrijgen
Gezinnen met meer dan twee korfballers genieten van een reductietarief.
Eerst dienen alle tarieven in een volgorde van hoogste naar laagste gezet te worden.
De derde persoon betaalt 20% minder op het derde hoogste bedrag en de vierde persoon geniet een reductie van 50%.
Een vijfde persoon is gratis.
Afhankelijk van je mutualiteit kan je een deel van je lidgeld, sportkamp, ... terugvorderen.
Je kan hiervoor het formulier dat jouw mutualiteit ter beschikking stelt downloaden, afdrukken en laten ondertekenen door de secretaris van de club.
BKC echter voorziet jaarlijks voor elk lid een attest dat hier eveneens voor kan gebruikt worden.
Deze tussenkomst geldt één maal per jaar, per persoon.

logo respect

gdpr

Facebook Image